კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 1. შესავალი
   ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განმარტავს თუ როგორ აგროვებს და იყენებს „აჭარაბეთ არენა“ (შემდგომში - „აჭარაბეთ არენა“, „ჩვენ“ და „ჩვენი“ და ა.შ.) თქვენს შესახებ ინფორმაციას, ჩვენს ვებგვერდზე www.adjarabetarena.com (შემდგომში - „ვებგვერდი") სტუმრობისას, ვებგვერდზე ანგარიშის გახსნისას, ჩვენთან დაკავშირებისას ან სხვაგვარი ინტერაქციისას (შემდგომში - ერთობლივად მოხსენიებული ასევე, როგორც ჩვენი „სერვისები“)
   ჩვენ ვიცავთ და პატივს ვცემთ თქვენი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას, ასევე, უზრუნველვყოფთ თქვენს უსაფრთხოებას ჩვენი სერვისებით სარგებლობისას.
   აღნიშნული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განკუთვნილია დასახმარებლად, გაიგოთ, როგორ და რატომ ხორციელდება თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვება და შემდეგ მათი დამუშავება.
 2. კონტაქტი
   ნებისმიერი საკითხის/პრეტენზიის დასაფიქსირებლად თქვენ შეგიძლიათ მოგვმართოთ „აჭარაბეთ არენას“ ოფიციალური Facebook გვერდის საშუალებით ან მეილზე: [email protected].
 3. პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ
   ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას, როდესაც ჩვენთან ურთიერთობთ და სარგებლობთ ჩენი სერვისებით. ზოგ შემთხვევებში ეს ინფორმაცია ჩვენ მოგვეწოდება თქვენ მიერ - მაგალითად, როდესაც რეგისტრირდებით და იყენებთ ჩვენს სერვისებს ან გვიკავშირდებით. ზოგ შემთხვევაში მესამე პირები გვაწვდიან ინფორმაციას თქვენთან დაკავშირებით. დამატებით, როდესაც მიზანშეწონილია, ჩვენ შესაძლოა მონაცემები შევაგროვოთ საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან, როგორიცაა ინტერნეტ საძიებო სისტემები და სხვა.

    ა. ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით

    რეგისტრაციის/ვერიფიკაციის ეტაპზე:
   • თქვენს მიერ ანგარიშის რეგისტრაციისას/შექმნისას ჩვენ გთხოვთ ისეთი პერსონალური ინფორმაციის მოწოდებას, როგორებიცაა: სახელი/გვარი, ელ.ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და დაბადების თარიღი.
   • თქვენს ანგარიშთან დაკავშირებული ინფორმაცია და მასზე წვდომის დეტალები, მათ შორის, ისეთი უნიკალური იდენტიფიკატორი, როგორიცაა პაროლი.
   • ჩვენ ასევე ვაგროვებთ ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ უშუალოდ გვიზიარებთ. მაგალითად, ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას, როდესაც თქვენ გვიკავშირდებით მესამე მხარის სოციალური მედიის პლატფორმების საშუალებით, ითხოვთ სერვისებთან დაკავშირებით დახმარებას ან სხვაგვარად გვიკავშირდებით.

    ბ. თქვენს მიერ ჩვენი სერვისებით სარგებლობის შესახებ ინფორმაცია

    თქვენს მიერ ჩვენი სერვისებით სარგებლობისას, ჩვენ შეიძლება ავტომატურად შევაგროვოთ გარკვეული ტექნიკური ინფორმაცია, მათ შორის:
   • ლოგირების/წვდომისა და გამოყენების შესახებ ინფორმაცია (Log and Usage Information): ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენს მიერ ჩვენს სერვისებზე წვდომასთან და გამოყენებასთან დაკავშირებით, მათ შორის, ბრაუზერის ტიპი, აპლიკაციის ვერსია, წვდომის დრო, ნანახი გვერდები, IP მისამართი.
   • მოწყობილობის შესახებ ინფორმაცია (Device Information): ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას იმ მოწყობილობების შესახებ, რომლებსაც თქვენ იყენებთ ჩვენს სერვისებზე წვდომისათვის, მათ შორის, მოდელი, ოპერატიული სისტემა და ვერსია, მოწყობილობის უნიკალური იდენტიფიკატორები და მობილური ქსელის შესახებ ინფორმაცია.
   • „მზა-ჩანაწერების“ (Cookies) და მსგავსი tracking ტექნოლოგიების გამოყენებით შეგროვებული ინფორმაცია: ჩვენ (ასევე ჩვენი სერვისის პროვაიდერები და პარტნიორები) ვიყენებთ სხვადასხვა ტექნოლოგიებს, მათ შორის, „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies) ინფორმაციის შესაგროვებლად. „მზა-ჩანაწერები“ (Cookies) არის თქვენს მყარ დისკზე ან მოწყობილობის მეხსიერებაში შენახული მცირე ზომის მოცულობის ფაილები, რომლებიც გვეხმარება გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისები და თქვენი გამოცდილება, ასევე შევაფასოთ ჩვენი სერვისების კონკრეტული სეგმენტების პოპულარობა და დავთვალოთ ვიზიტები. „მზა-ჩანაწერებისა“ (Cookies) და მათი გამორთვის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, იხილოთ თავი "მზა ჩანაწერები" (Cookies) ქვემოთ.

    გ. ინფორმაცია, რომელსაც მოვიპოვებთ სხვა წყაროებიდან

    თქვენ შესახებ ინფორმაცია ჩვენ ასევე შეიძლება მოვიპოვოთ სხვა წყაროებიდან. მაგალითად, თქვენ შესახებ ინფორმაცია ჩვენ შეიძლება შევაგროვოთ მესამე პირებისაგან, მათ შორის და არა მხოლოდ, საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან.

    დ. ინფორმაცია მესამე პირების შესახებ

    თუ თქვენ გვაწვდით პერსონალურ ინფორმაციას სხვა პირის შესახებ, ამ პირის ნებართვის გარეშე აღნიშნული არ განახორციელოთ. როდესაც ინფორმაცია მოგვეწოდება თქვენ მიერ სხვის შესახებ, ან სხვა პირი გვიმჟღავნებს ინფორმაციას თქვენ შესახებ, აღნიშნული შესაძლოა დაემატოს ჩვენს ხელთ უკვე არსებულ მონაცემებს და მისი გამოყენება მოხდება წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.
    „აჭარაბეთ არენას“ მიერ შეგროვებული მონაცემების ზემოაღნიშნული ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი და შესაძლოა თქვენ მოგეთხოვოთ სხვა ინფორმაციის წარმოდგენაც, თუ „აჭარაბეთ არენა“ აღნიშნულის განხორციელებას მიიჩნევს სამართლიანად და აუცილებლად.
 4. როგორ და რატომ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას
   ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს მიერ შეგროვებულ თქვენს ინფორმაციას ჩვენი სერვისების მოსაწოდებლად და მათთან დაკავშირებით თქვენი გამოცდილების პერსონალიზებისათვის, მათ შორის, იმ კონტენტის ჩვენებისთვის, რომელიც, ჩვენი აზრით, სავარაუდოდ თქვენთვის საინტერესო იქნება. ჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენ მიერ შეგროვებული ინფორმაცია, მათ შორის, შემდეგი მიზნებისათვის:
  • სერვისების, სიახლეების, კონტენტისა და ინფორმაციის მოსაწოდებლად, რომელმაც, ჩვენი აზრით, შეიძლება დაგაინტერესოთ;
  • თქვენს შეკითხვებზე საპასუხოდ და თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის მოსაწოდებლად, აგრეთვე, კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმებით დასამყარებლად, მათ შორის, ელექტრონული ფოსტისა და სერვისთან დაკავშირებული სხვაგვარი შეტყობინებების საშუალებით (alerts, notification of events);
  • მარკეტინგისა და რეკლამის მიზნებისათვის;
  • პერსონალიზებული რეკლამისა და კონტენტის, მათ შორის, ტექსტური და აუდიო-ვიზუალური რეკლამებისა და კონტენტის მისაწოდებლად;
  • თქვენთან დადებული ხელშეკრულების შესასრულებლად;
  • იმ მესამე პირებთან ურთიერთობების სამართავად, გასაუმჯობესებლად და მხარდასაჭერად, რომლებთან გვაქვს ჩვენს სერვისებთან დაკავშირებით კონტრაქტი, მათ შორის, კონტრაქტორებთან/მომწოდებლებთან, პარტნიორებთან, აფილირებულ პირებთან, შვილობილ კომპანიებთან და ბიზნეს პარტნიორებთან;
  • სერვისების მხარდაჭერის, გაუმჯობესების, საჭიროებებზე მორგებისა ან ადმინისტრირების მიზნებისათვის, ბიზნესის ანალიზის ან ჩვენი სერვისების ხარისხის გასაუმჯობესებლად სხვა შიდა მიზნებისათვის, აგრეთვე, ტექნიკური პრობლემების გადასაჭრელად, უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად ან სხვა პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების მიზნით;
  • ჩვენს წესებსა და პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად;
  • ბიზნეს ანალიტიკისა და intelligence-ის განხორციელების მიზნებისათვის, როგორიცაა ჩვენი სერვისების ტრაფიკის მონიტორინგი, რეკლამის ჩვენებების დათვლა (counting ad impressions) და სამართლებრივი და მარეგულირებელი შესაბამისობის აუდიტი;
  • ჩვენი სერვისების, მონაცემთა ბაზებისა და სხვა ტექნოლოგიური აქტივების, ჩვენი ბიზნესის უსაფრთხოებისა და მთლიანობის შესანარჩუნებლად, მათ შორის, თაღლითობის თავიდან აცილების, უსაფრთხოების დარღვევების გამოვლენისა და დამრღვევთა პასუხისმგებლობაში მიცემისათვის;
  • ჩვენი სერვისების ფუნქციონირებაში არსებული შეცდომების იდენტიფიცირებისა და გამოსწორებისათვის;
  • ჩვენი ისეთი ზოგიერთი ან მთელი აქტივების შერწყმის, განკარგვის, რესტრუქტურიზაციის, რეორგანიზაციის, დაშლის ან სხვაგვარად გაყიდვის ან გადაცემის შესაფასებლად ან განსახორციელებლად, რომელიც ასევე მოიაზრებს პერსონალური მონაცემების გადაცემას/ტრანსფერს;
  • მოქმედი კანონმდებლობის/რეგულაციების შესასრულებლად და კანონიერ მოთხოვნებზე საპასუხოდ; ან/და
  • ნებისმიერი სხვა მიზნისთვის, რომელის თაობაზეც თქვენ გეცნობებათ თქვენგან ინფორმაციის შეგროვების დროს ან/და თქვენი თანხმობის შესაბამისად.
 5. დამუშავების კანონიერი საფუძვლები
   თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას ჩვენ ვეყრდნობით შემდეგ საფუძვლებს:

   ა. ხელშეკრულების საფუძველზე - როდესაც დამუშავება აუცილებელია იმ ხელშეკრულების შესასრულებლად, რომლის მხარესაც თქვენ წარმოადგენთ. ჩვენი წესები და პირობები, რომლებსაც დაეთანხმეთ რეგისტრაციის ეტაპზე, ითვალისწინებენ ხელშეკრულების პირობებს და სერვისების ჩამონათვალს, რომელსაც ჩვენ გაწვდით:

  • რათა თქვენთვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ ჩვენი სერვისი, როგორც ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილი;
  • რათა მოგაწოდოთ ონლაინ კონტენტი, მოგაწოდოთ ინფორმაცია მათ შესახებ და მოვახდინოთ რეაგირება თქვენს თხოვნებსა და კითხვებზე;
  • „სერვისის ადმინისტრირების მიზნებისთვის", როგორიცაა პაროლის შეხსენება, მომსახურებასთან დაკავშირებული შეტყობინებები, მაგალითად, ვებგვერდის გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება, წესებისა და პირობების, ასევე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დოკუმენტის განახლება.


  • ბ. კანონიერი ინტერესების საფუძველზე - თქვენი მონაცემების დამუშავება აუცილებელია ქვემოთ მითითებული მიზნებისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს ზემოქმედების ქვეშ არსებული პირების უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის აღმატებული ინტერესი.

  • თქვენი გამოცდილების პერსონიფიცირებისთვის;
  • რათა შემოგთავაზოთ უფრო რელევანტური, მორგებული სერვისი; მაგალითად, ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ თქვენი ბრაუზერის ისტორია თქვენთვის პერსონიფიცირებული კონტენტის შემოსათავაზებლად;
  • ჩვენი სერვისებისა გაუმჯობესებისთვის;
  • შემოგთავაზოთ მომხმარებლისთვის ყველაზე მეგობრული ონლაინ ნავიგაციის გამოცდილება;
  • ანალიზისა და კვლევის მიზნებისთვის, რათა გავაუმჯობესოთ თქვენთვის შემოთავაზებული მომსახურება;
  • ახალი პროდუქტების, სისტემების ან სერვისების გამოსაცდელად და არსებული სისტემის განახლებების შესამოწმებლად;
  • მარკეტინგის ეფექტურობის შესაფასებლად, მარკეტინგული კვლევის და ტრენინგის განსახორციელებლად;
  • მომხმარებელთა ქცევის მოდელირებისთვის, სტატისტიკური და ტრენდ ანალიზისთვის, სერვისებისა და პროდუქტების გაუმჯობესების მიზნით;
  • თქვენთან დასაკავშირებლად და უკუკავშირისთვის;
  • ჩვენი სერვისების ირგვლივ თქვენთან დასაკავშირებლად, მაგალითად, მობილურით, ელექტრონული ფოსტით ან სოციალური მედიის საშუალებით;
  • მოსაწვევად, რომ მონაწილეობა მიიღოთ მომხმარებლის კვლევებში, კითხვარებსა და სხვა მარკეტინგული კვლევის ღონისძიებებში, რომლებსაც ახორციელებს „აჭარაბეთ არენა“ ან სხვა ორგანიზაციები ჩვენი სახელით (ჩვენ მარკეტინგულ კვლევებს ვატარებთ სერვისის გასაუმჯობესებლად, თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ მონაწილეობა გამოკითხვებში სავალდებულო არ არის);
  • პასუხი გავცეთ თქვენს კითხვებსა და პრეტენზიებს;
  • ავირიდოთ თავიდან და გამოვავლინოთ ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც არღვევს „აჭარაბეთ არენას“ წესებსა და პირობებს.


  • გ. კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად - როდესაც საჭიროა იმ გამოსაყენებელი სამართლით დაკისრებული მოვალეოებების შესასრულებლად, რომელიც ჩვენზე ვრცელდება

   დ. თქვენი თანხმობის საფუძველზე

   მარკეტინგი - ჩვენ გამოგიგზავნით რელევანტურ შეთავაზებებსა და სიახლეს ჩვენს პროდუქტებსა და სერვისებთან დაკავშირებით რამოდენიმე საშუალებით, მათ შორის, ელექტრონული ფოსტით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, “Push” ნოტიფიკაციებით, მობილურზე დარეკვით, ფოსტით, სოციალური მედიის მიზნობრივი მარკეტინგით.
   ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ არსებული მონაცემები მესამე პირების კუთვნილ გვერდებზე (მაგალითად, Facebook, Google, Instagram, და სხვა) თქვენთვის რელევანტური მარკეტინგული შეტყობინების გამოსაჩენად. თუ არ გსურთ ჩვენგან მიზნობრივი მარკეტინგული შეტყობინებების მიღება, მესამე პირების გვერდები საშუალებას იძლევა, მოითხოვოთ კონკრეტული მარკეტინგული აქტივობების განმახორციელებლებისგან სამომავლო შეტყობინებების მიღების გათიშვა.
 6. მონაცემების მოუწოდებლობის სავარაუდო შედეგები
   გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ გადაწყვეტთ არ მოგვაწოდოთ პერსონალური მონაცემები, შესაძლოა ხელი შეგვეშალოს კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების, ასევე, ხელშეკრულების შესრულებაში, ან სერვისის მოწოდებაში, რომელიც აუცილებელია თქვენ მიერ ანგარიშით სარგებლობისთვის.
   პერსონალური მონაცემების მოუწოდებლობისას „აჭარაბეთ არენამ“ შესაძლოა მიიღოს გადაწყვეტილება თქვენთვის პროდუქტებისა და სერვისების მიუწოდებლობის შესახებ.
 7. „მზა-ჩანაწერების“ (Cookies) გამოყენება
   „მზა-ჩანაწერები“ (Cookies) გახლავთ მცირე ზომის მოცულობის ინფორმაციის შემცველი პატარა ტექსტური ფაილები, რომლებიც იგზავნება და მახსოვრდება თქვენს კომპიუტერში, სმარტფონში ან სხვა მოწყობილობაში, როდესაც ეწვევით ვებგვერდს. „მზა-ჩანაწერები“ (Cookies) შემდეგ უკან მიეწოდება წარმომშობ ვებგვერდს ყოველი მომდევნო ვიზიტისას, ან - სხვა ვებგვერდს, რომელიც აღიქვამს „მზა ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერები“ (Cookies) სასარგებლოა, ვინაიდან ისინი მომხმარებლის მოწყობილობის ცნობის საშუალებას აძლევენ ვებგვერდს.
   „მზა-ჩანაწერები“ (Cookies) გვეხმარება, მომხმარებლებს მივაწოდოთ უკეთესი და პერსონიფიცირებული მომსახურება
    ჩვენ „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies) ვებგვერდზე ვიყენებთ რამოდენიმე მიზეზით, რომლებიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოფარგლება, შემდეგს:
   • საშუალება მივცეთ მომხმარებელს შევიდეს თავის „აჭარაბეთ არენას“ ანგარიშზე;
   • მოხდეს ანგარიშის მფლობელის მიერ უპირატესობამინიჭებული ენის იდენტიფიცირება, რათა ის ავტომატურად იქნეს არჩეული მომხმარებლის მიერ ვებგვერდზე დაბრუნებისას;
   • ვებგვერდის დატვირთულობის გასაანალიზებლად, რათა „აჭარაბეთ არენას“ საშუალება მიეცეს განახორციელოს შესაფერისი გაუმჯობესებები;
   • თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად და ზოგადად, პერსონალური მონაცემების დასაცავად.
   • „აჭარაბეთ არენას“ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას, „აჭარაბეთ არენამ“ გამოიყენოს „მზა-ჩანაწერები“ (Cookies) სრულყოფილად ფუნქციური გამოცდილების თქვენთვის, როგორც მომხმარებლისათვის მოსაწოდებლად.
    როდესაც „აჭარაბეთ არენას“ ვებგვერდზე მოცემულია მესამე პირების ვებგვერდების ბმულები, მნიშვნელოვანია, გახსოვდეთ, რომ ამ ვებგვერდებს ექნებათ საკუთარი „მზა- ჩანაწერებისა“ (Cookies) და პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკა, რომელიც გავრცელდება თქვენ მიერ წარდგენილ ნებისმიერ ინფორმაციაზე. თუ გადაწყვეტთ, გამოიყენოთ ბმულით დაკავშირებული მესამე პირის ვებგვერდები, გთხოვთ, თავდაპირველად გაეცნოთ მათ „მზა-ჩანაწერებისა“ (Cookies) და პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკას.
    თუ თქვენ გსურთ „მზა-ჩანაწერების“ (Cookies) პარამეტრების ცვლილება „აჭარაბეთ არენასთვის“, ან სხვა ნებისმიერი ვებგვერდისთვის, შეგიძლიათ, ამისთვის ბრაუზერი გამოიყენოთ. თქვენი ბრაუზერის "Help" ფუნქცია ასევე დაგეხმარებათ ამ საკითხზე.
    „მზა-ჩანაწერებზე“ (Cookies) მეტი ინფორმაციისთვის, იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობენ ისინი და როგორ ვმართოთ, გთხოვთ, ეწვიოთ ვებგვერდს: ყველაფერი „მზა-ჩანაწერების“ (Cookies) შესახებ.
 8. როდის ვაზიარებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას
   ჩვენ არ ვაზიარებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას „აჭარაბეთ არენას“ გარეთ მესამე პირებთან. თუმცა, არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ თქვენს მონაცემებს ვუზიარებთ მესამე პირებს, რომლებიც გაწვდიან მომსახურებას ჩვენი სახელით, ასევე, სხვა მესამე პირებს - კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეოებების შესრულების პროცესში და/ან მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული ჩვენი სერვისების გაუმჯობესების მიზნებისთვის. გაზიარების შემთხვევაშიც კი, ჩვენ უზრუნველვყოფთ, თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდეს მხოლოდ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გათვალისწინებული მიზნებისთვის.
   ჩვენ შესაძლოა მესამე პირებს პერსონალური ინფორმაცია გავუზიაროთ შემდეგ შემთხვევებში:
  • როდესაც მოგეწოდებათ სერვისები ან/და გეცნობებათ აღნიშნული სერვისების ფუნქციონირებასა და მახასიათებლებში განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა თუ გაუმჯობესებების შესახებ;
  • „აჭარაბეთ არენას“ მიერ კანონისმიერი მოვალეობებისა და სახელშეკრულებო ვალდებულებების ეფექტიანად შესრულებისა და რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისათვის;
  • მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ან/და გამოსაყენებელ სამართალში არსებული რომელიმე დებულებით ასეთის დავალდებულების შემთხვევაში;
  • ჩვენი სამართლებრივი უფლებების დადგენის, განხორციელების ან დაცვისთვის;
  • მომსახურების მომწოდებლებთან, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს ჩვენი სერვისების თქვენთვის მოწოდება, მაგალითად, კომპანიებთან, რომლებიც დახმარებას გვიწევენ ტექნოლოგიურ სერვისებში, მონაცემების შენახვასა და გაერთიანებაში, ან ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების ონლაინ რეკლამის გავრცელებაში;
  • გარე აუდიტორებთან, რომლებმაც შესაძლოა ჩაატარონ დამოუკიდებელი შემოწმება;
  • ორგანიზაციასთან, რომელსაც ჩვენ მივყიდით ან გადავცემთ (ან ჩავერთვებით გაყიდვის ან გადაცემის მოლაპარაკებებში) ჩვენს საწარმოს ან თქვენთან არსებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე რომელიმე უფლებას ან ვალდებულებას. თუ გადაცემა ან ნასყიდობა შედგება, პერსონალური მონაცემების მიმღებ ორგანიზაციას შეეძლება თქვენი მონაცემების დამუშავება იგივენაირად, როგორც ჩვენ ვამუშავებთ;
  • ჩვენს ნებისმიერ სამართალმემკვიდრეს.
 9. მონაცემების გადაცემა ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ
   როგორც უკვე აღინიშნა, იმაზე დაყრდნობით, რომ რომელ პროდუქტს აირჩევთ, ჩვენ შესაძლოა თქვენი მონაცემების გაზიარება დაგვჭირდეს მესამე პირებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ სერვისის მოწოდებას. ამას გარდა, იმის გამო, რომ ინტერნეტი გლობალურ საინფორმაციო სივრცეს წარმოადგენს, ინტერნეტის გამოყენებით მონაცემთა შეგროვება და დამუშავება გარდაუვლად ითვალისწინებს მონაცემების საერთაშორო დონეზე გადაცემას. ამდენად, ვებგვერდზე ნავიგაციით და ჩვენთან ელექტრონულად კომუნიკაციით თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით ჩვენ (ან ჩვენი მომწოდებლების ან ჩვენი ქვე-კონტრაქტორების) მიერ მონაცემთა დამუშავებას ევროპის ეკონომიკური ზონის გარეთ. ჩვენ მივიღებთ ყველა გონივრულ ზომას, რათა უზრუნველვყოთ თქვენი ინფორმაციისა და მონაცემების უსაფრთხოდ და წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად დამუშავება. ზოგ შემთხვევებში, შესაძლებელია კანონმდებლობით დაგვევალოს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება მესამე პირებისთვის და შესაძლოა, შეზღუდული კონტროლი გვქონდეს მათ მიერ მონაცემებთა დაცვაზე.
 10. მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა
   „აჭარაბეთ არენამ“ შესაძლოა გაუზიაროს მონაცემები მესამე პირებს ან მესამე პირებისგან მოიპოვოს თქვენ შესახებ ინფორმაცია თუ ეს აუცილებელია მომსახურების ჯეროვნად შესრულებისათვის, განსაზღვრულია კანონმდებლობით ან/და ემსახურება „აჭარაბეთ არენას“ ლეგიტიმურ კომერციულ მიზანს. ამგვარ მესამე პირებს, მათ შორის, შესაძლოა განეკუთვნებოდნენ: „აჭარაბეთ არენას“ პარტნიორი კომპანიები, საზედამხედველო, მაკონტროლებელი ან/და სარეგისტრაციო ორგანოები და „აჭარაბეთ არენას“ კონტრაქტორები.
   იმ შემთხვევაში თუ „აჭარაბეთ არენა“ განახორციელებს მონაცემების მესამე პირებისათვის გადაცემას, მათ შორის ინფორმაციის სხვა ქვეყნის რეზიდენტი პირ(ებ)ისათვის გადაცემას, აღნიშნული ქმედების შესრულებისას მიღებული იქნება უსაფრთხოების ყველა ის გონივრული ზომა, რაც შესაბამისობაშია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებთან.
 11. მესამე მხარის ბმულები
   ჩვენი სერვისები შეიძლება შეიცავდეს სხვა ვებგვერდების, აპლიკაციების ან სერვისების ბმულებს, რომლებიც არ არის ჩვენს საკუთრებაში ან კონტროლის ქვეშ, მათ შორის, სოციალური მედიის პლატფორმების ბმულები, ან შეიძლება გამისამართებდეთ ჩვენი სერვისებიდან სხვა პლატფორმებზე ინფორმაციის ან სხვა სერვისებისთვის. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ ჩვენი სერვისების გამოყენების შედეგად შეგროვებულ ინფორმაციაზე. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი სხვა ვებგვერდების, აპლიკაციების ან სოციალური მედიის პლატფორმების მონაცემთა დაცვისა და უსაფრთხოების პრაქტიკებზე/სტანდარტებზე ან მათ მიერ შეგროვებულ ინფორმაციაზე (რომელიც შეიძლება შეიცავდეს IP მისამართს ან მოწყობილობის იდენტიფიკატორებს). მესამე მხარეების მონაცემთა დაცვის პრაქტიკებისა და სტანდარტების გასაცნობად, გთხოვთ მიმართოთ მათ ვებგვერდებზე განთავსებულ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის შესაბამის დოკუმენტებს.
 12. რა ვადით ინახავს „აჭარაბეთ არენა“ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს
   ჩვენ შევინახავთ ინფორმაციას მხოლოდ იმ ვადით, რაც გონივრულად აუცილებელია ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად და ჩვენზე დაკისრებული სამართლებრივი ვალდებულებების შესასრულებლად. ჩვენ ვინახავთ მონაცემებს მანამდე, სადამდეც თქვენ ხართ აქტიური მომხმარებელი. როდესაც აღარ იქნებით ჩვენი მომხმარებელი [ე.ი.ანგარიშის დახურვის შემთხვევაში], მონაცემებს შევინახავთ ჩვენს სისტემაში იმ ვადით, რაც აუცილებელია კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად
 13. თქვენი უფლებები თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე
   კანონმდებლობის საფუძველზე და რიგი წინაპირობების შესაბამისად, თქვენ გაქვთ არაერთი უფლება ჩვენთან არსებულ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე. თუ თქვენ გსურთ ამ უფლებების განხორციელება, უნდა დაგვიკავშირდეთ.
   თქვენ გაქვთ უფლება, მიიღოთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ დამუშავებულ მონაცემთა თაობაზე, მოითხოვოს მათი გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და განადგურება პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში, მაგალითად, როდესაც „აჭარაბეთ არენა“ სამართლებრივად უფლებამოსილია განაგრძოს მონაცემთა დამუშავება. თქვენ უფლება გაქვთ ნებისმიერ დროს გაიხმოთ თქვენი თანხმობა მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავებაზე.
 14. თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება
   „აჭარაბეთ არენა“ იცავს პერსონალურ მონაცემებს, რომელსაც გვანდობთ. ჩვენ ვიღებთ ყველა გონივრულ ზომას, რათა ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით მოპოვებული ინფორმაცია დამუშავდეს დაცულად, წინამდებარე პოლიტიკისა და მონაცემთა დაცვის სტანდარტების შესაბამისად.
 15. პრეტენზიები
   თუ გსურთ პრეტენზიის წარმოდგენა ჩვენ მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით, საკითხის გასარკვევად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.
 16. ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში
   ჩვენ შესაძლოა პერიოდულად განვაახლოთ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რათა მასში ავსახოთ ჩვენს საქმიანობასა და საქმიანობის მომწესრიგებელ რეგულაციებში განხორციელებული ცვლილებები. ამდენად, გთხოვთ, კონფიდენციალურობის პოლიტიკას გაეცნოთ ხშირად, მათ შორის, ყოველ ჯერზე, როდესაც მოგვაწვდით პერსონალ ინფორმაციას. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განახლებული რედაქცია გამოჩნდება ამ გვერდზე. თუ არ ეთანხმებით ცვლილებებს, გთხოვთ, არ განაგრძოთ პერსონალური მონაცემების „აჭარაბეთ არენასთვის“ მოწოდება ან მისი მომსახურებით სარგებლობა რაიმე გზით. სხვა შემთხვევაში, ჩაითვლება, რომ თქვენ დაეთანხმეთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში განხორციელებულ ცვლილებებს.
 17. გამოსაყენებელი სამართალი და დავების გადაწყვეტა
   წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
   მხარეთა შორის კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით წარმოშობილი ან მასთან დაკავშირებული დავა განსახილველად გადაეცემა საქართველოს საერთო სასამართლოებს ექსკლუზიურად.
 18. შეუსაბამობა ენობრივ ტექსტებს შორის
   წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ქართულ და სხვა ენებზე თარგმნილ ტექსტებს შორის განსხვავების არსებობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება ქართულ ტექსტს.